Támogatások

1. i-Tolc felhőalapú nyelvvizsgafejlesztés
2. Fűtéskorszerűsítés és technológiai fejlesztés az Innostart Kft-nél
3. Felhőalapú IKT megoldások és szolgáltatások nemzetközi piacra vitele
4. Innostart Kft. Digitális Termékeinek Nemzetközi Piacra Vitele

i-Tolc felhőalapú nyelvvizsgafejlesztés

  • a kedvezményezett neve: Katedra Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság
  • a projekt címe: i-Tolc felhőalapú nyelvvizsgafejlesztés
  • a szerződött támogatás összege: 142 832 635 Ft
  • a támogatás mértéke: 66.85 %

a projekt tartalmának bemutatása: A konzorcium célja pontosabb nyelvmérést lehetővé tevő új nyelvtudás mérési módszer kifejlesztése. A konzorcium 3 kutatási területet azonosított, ahol a tudomány jelenlegi álláshoz képest kimutathatóan pontosabb nyelvtudás mérést lehet elérni. Az első kutatási terület a XYZ generáció megváltozott nyelvhasználati szokásainak feltérképezése és összevetése a nyelvtudásról alkotott, ma elfogadottnak tekinthető képpel. A kutatás során tervezett újítások: Milyen korrekciókat kell végrehajtani, szövegek és tevékenységek tekintetében ahhoz, hogy a vizsgaeredmények a fiatalabb generációk valós életbeli nyelvi tevékenységeit és alkalmazott szövegeit jobban tükrözzék, és ezáltal a ponteredmények érvényessége erősödjön? Indokolt-e az írásbeli kompozíciós készségről alkotott kép módosítása, figyelemmel arra, milyen más szövegfajták megalkotása, létrehozása kívánatos és megvalósítható e vizsgarész tekintetében? Indokolt-e hasonló módosítás a felhasznált szövegek terén a beszédértés és írott szöveg értése vizsgarészekben? Mennyiben szükséges a vizsga érvényessége szempontjából, hogy a vizsga beszédértés részében az input dominánsan audio-vizuális legyen, ne pedig kizárólag audio? A második kutatási terület célja az idegen nyelvtudás mérése során a nyelvtudás mellett jelentkező módszertényezők (faktorok), illetve nyelvtudáson kívüli tényezők (faktorok) azonosítása. Az egyes kimutatott faktorok megvizsgálása, illetve annak felmérése, hogy a szoftveralapú nyelvtudásméréssel hatásukat a mérés eredményére hogyan lehetne csökkenteni. A kutatás során tervezett újítások: Milyen mértékben lehet csökkenteni a mérendőhöz nem kapcsolható szórást? Az érdekeltek körében elfogadtatható-e vizsgázó neme, mint olyan változó, amelynek függvényében az eredményt a szoftveres értékelés során kompenzáljuk? Torzító tényezőként lép-e fel a nyelvvizsgamérés során az előadói készség, ha igen, akkor különválasztható-e a nyelvtudástól a mérés során? Milyen hatással van a stressz a nyelvvizsgamérés pontosságára? Végül a harmadik kutatási terület azt vizsgálja, hogy a számítógépes környezet milyen új feladattípusok lehetőségét tudja biztosítani, amik jobb mérési eredményekhez vezetnek. Az idegen nyelvi kompetenciáról alkotott kép aktualizálása reményeink szerint elvezet lehetséges új feladattípusok azonosításához. A számítógépes vizsga, a papíralapú vizsgához képest számos előnyel, szolgál. Például lehetőség nyílik digitális szimulációs környezetek létrehozására, ez lehet egy Skype beszélgetés, chat beszélgetés, vagy online ügyintézés szimulációs környezetének a létrehozására.

 

  • a projekt befejezési dátuma: 2018.09.15.
  • a projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2016-01103

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!